English | 中文版 | 手机版 企业登录 | 个人登录 | 邮件订阅
厂商 雷竞技怎么样 试剂 服务 新闻 文章 视频 高级搜索
当前位置 > 产品目录 > 实验动物/细胞株 > 动物手术器械
按品牌选择

瑞沃德动物手术器械

产地/品牌:中国/瑞沃德
规      格: RWD
参考报价:联系电话:0755-86111286
最后更新:2020-07-21
浏览次数:9629

Dumont镊子

产地/品牌:DOMONT 瑞士
规      格: www.kwbio.com
参考报价:
最后更新:2020-10-31
浏览次数:15462

动物手术器械

产地/品牌:中国/瑞沃德
规      格: RWD
参考报价:请留言询价
最后更新:2020-07-21
浏览次数:6126

FST动物手术器械/FST弹簧剪

产地/品牌:FST (Fine Science Tools)
规      格: 多款供选
参考报价:
最后更新:2020-05-14
浏览次数:5864

美国BD针筒(动物实验用)

产地/品牌:美国
规      格: 309604
参考报价:
最后更新:2020-03-23
浏览次数:3914

Dumont镊子(12件套)

产地/品牌:瑞士 DUMONT
规      格: BOX.W-012 SET
参考报价:
最后更新:2020-10-31
浏览次数:3859

DUMONT 5号镊子

产地/品牌:DUMONT
规      格: 0208-5-PO
参考报价:¥529.00
最后更新:2020-10-31
浏览次数:3331

dumont镊子

产地/品牌:瑞士
规      格: 0208-5-PO
参考报价:
最后更新:2020-10-31
浏览次数:2530

Dumont#5号镊子.F.S.T

产地/品牌:F.S.T
规      格: 11252-20
参考报价:
最后更新:2020-10-31
浏览次数:3007

兽用内窥镜摄像机 兽用内窥镜

产地/品牌:益柯达
规      格: YKD-9003
参考报价:
最后更新:2020-10-31
浏览次数:361

动物手术器械

产地/品牌:Harvard
规      格: SuperVu
参考报价:
最后更新:2020-10-30
浏览次数:28602

中型动物手术台

产地/品牌:美国Harvard
规      格: MS OP Table
参考报价:
最后更新:2020-10-30
浏览次数:6439

大动物手术台

产地/品牌:美国Harvard
规      格: LA OP Table
参考报价:
最后更新:2020-10-30
浏览次数:9061

迷你型小动物手术台

产地/品牌:Harvard
规      格: Mini-OP Table
参考报价:
最后更新:2020-10-30
浏览次数:7052

啮齿类小动物手术台

产地/品牌:Harvard
规      格: Small Operating Table
参考报价:
最后更新:2020-10-30
浏览次数:7318

大动物手术台

产地/品牌:美国,harvard
规      格: V-TOP/Flat-TOP
参考报价:面议
最后更新:2020-10-30
浏览次数:3896

可加热型小动物手术台

产地/品牌:美国,harvard
规      格: Heated Animal small table
参考报价:面议
最后更新:2020-10-30
浏览次数:4036

迷你可加热小动物手术台

产地/品牌:美国,harvard
规      格: IMS Mini-OP Table
参考报价:面议
最后更新:2020-10-30
浏览次数:4234

小动物手术台

产地/品牌:美国,harvard
规      格: Size 1 小鼠,Size 5 啮齿类小动物
参考报价:面议
最后更新:2020-10-30
浏览次数:7323

动物手术床

产地/品牌:USA
规      格: 动物手术床
参考报价:021-55135982,shengchang01@126....
最后更新:2020-10-30
浏览次数:3766
Copyright(C) 1998-2020 中国雷竞技下载不了器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com